الپر و همسرش را آزاد کنید
________________________________
ما وبلاگ نویسان ایران خواهان آزادی هر چه
سریعتر الپر و همسر ایشان خانم فاطمه ستوده هستیم